Güzellik Merkezinden Dönüşen Polikliniklerin Genel Tababet / Genel Pratisyenlik Kadrolarında Uzman Hekimlerin Mesul Müdür Olarak Çalıştırılması

Güzellik merkezinden dönüşen polikliniklerin Genel Tababet / Genel Pratisyenlik kadrolarında, herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın, medikal estetik uygulama sertifikasına sahip olmadan da uzman hekimlerin mesul müdür olarak çalışabilmeleri mümkün. 

Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.